ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO W SROKOWIE
Z FILIĄ W SOLANCE

L.p.Imię i nazwiskoNazwa prowadzonych zajęćKlasa,

której dotyczą zajęcia

Termin zajęć
1.Karolina Kukuła-Andruszkiewiczkoło języka angielskiego

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

klasy IVa i V

grupa egzaminacyjna

klasa VIII

2.Beata Beyerzajęcia ekologiczne w szkole i w terenie

(Europejskie Dni Ptaków, Zimowe Ptakoliczenie, Noc Sów,  przygotow.do konkursów)

chętni z kl.V-V III i III gim.X 2018- V 2019
3.Ewa KozłowskaPrzygotowanie do egzaminu z języka rosyjskiego.

Koło plastyczne

Kl IIIG

kl. IIIG

4.Anna Małeckagry planszowe3/4/5/6środa 13.00-14.00.
5.Aneta Milewskaprogramowanie, zajęcia z photonemkl 1-3, V
6.Iwanna Orynczakzajęcia dodatkowe j polski- przygotowanie do egzaminu

przygotowania do konkursów

kl 3A,Bwtorek, czwartek 7 lekcyjna
7.Katarzyna Sałykprzygotowanie do konkursówIIIG, IV-V- SPw zależności od potrzeb
8.Jarosław AndrulonisKoło fizyczne – przygotowanie do konkursuVIIIwtorek 14.30
9.Cezary Borochzajęcia sportoweIV-VIIX.2018 – VI.2019
10.Małgorzata Kowalskakoło teatralneIV-VI
11.Piotr Łastówkazajęcia sportoweIV, V

VIII, III gimnazjum

Poniedziałek 13.30 – 14.20

Wtorek 14.20

12.Irena Drabykzajęcia dodatkowe język polski, matematykaIIIponiedziałek 11.45- 13.30

środa 11.45-12.30

13.Anna Borochzajęcia dodatkowe język polski, matematykaIbczwartek 11.45-12.30

Filia w Solance

L.p.Imię i nazwiskoNazwa prowadzonych zajęćKlasa,której dotyczą zajęciaTermin zajęć
1.Teresa CzuczkoZajęcia sportowekl.IIII
2.Jadwiga KwiatkowskaKoło religijne dla kl. III (zaliczenie do I Komunii)

przygotowanie do konkursów ekol.- przyr.

uczniowie kl. III

ucz. kl. IV-VI

piątek 12:45- 13:30

doraźnie

3.Aneta PietrzykZajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, matematykikl. Iwtorek
4.Danuta BieleckaZajęcia z pedagogiemkl. III

kl. I, IV, V

środa

wg, potrzeb

5.Agnieszka Święta-Łastówkakoło matematyczne

zajęcia rozwijające – komputerowe

kl. III

kl. V

czwartek – 5. lekcja

środa

6.Katarzyna Jędrzejewskakoło języka angielskiegokl. IIIczwartek

523 total views, 4 views today