ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO W SROKOWIE
Z FILIĄ W SOLANCE

L.p.Imię i nazwiskoNazwa prowadzonych zajęćKlasa,

której dotyczą zajęcia

Termin zajęć
Agnieszka Święta-Łastówkazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa Ia, Ibwtorki
12.45-13.30
Irena Drabykgimnastyka korekcyjnaklasa Iaponiedziałki
11.45-12.30
Irena Drabykgimnastyka korekcyjnaklasa Ib, IIbczwartki
11.45-12.30
Aneta Milewskazajęcia rozwijające zainteresowaniaklasa IIbśrody
11.45-12.30
Agnieszka Święta-Łastówkazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa IIpiątki
11.45-12.30
Aneta Milewskazajęcia rozwijające zainteresowaniaklasa IIIczwartki
11.45-12.30
Lucyna Pelczajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa IIIśrody
11.45-12.30
Danuta Mudrykzajęcia wyrównawcze z matematykiklasa IVczwartki
12.45-13.30
Małgorzata Kowalskazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa IVwtorki 12.45-13.30, środy 14.25-15.10, czwartki 13.35-14.20
Katarzyna Jędrzejewskazajęcia rozwijające zainteresowaniaklasa IVponiedziałki
12.45-13.30
Danuta Mudrykzajęcia wyrównawcze z matematykiklasa Va, Vbponiedziałki
12.45-13.30
Magdalena Chodubskazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa Vaśrody
13.35-14.20
Magdalena Chodubskazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa Vbśrody
12.45-13.30
Karolina Andruszkiewicz-Kukułakoło angielskiegoklasa Vawtorki
13.35-14.20
Beata Kozłowskazajęcia wyrównawcze z matematykiklasa VIa, VIbwtorki
12.45-13.30
Karolina Andruszkiewicz-Kukułakoło angielskiegoklasa VIa, VIbśrody
13.35-14.20
Magdalena Chodubskazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa VIaponiedziałki
13.35-14.20
Magdalena Chodubskazajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa VIbczwartki
12.45-13.30
Cezary BorochSKSklasa VIbśrody
12.45-13.30
Cezary Borochgimanstykaklasa VIbwtorki
12.45-13.30
Dorota Oryńczakzajęcia korekcyjno-kompensacyjneklasa VII i VIIIponiedziałki
14.20-15.05
Beata Kozłowskazajęcia wyrównawcze z matematykiklasa VIIśrody (co 2 tyg, na zmianę z językiem polskim)
14.25-15.10
Jarosław Andruloniszajęcia rozwijające zaineteresowniaklasa VIIśrody
14.25-15.10
Beata Kozłowskazajęcia wyrównawcze z matematykiklasa VIIIśrody (co 2 tyg, na zmianę z językiem polskim)
14.25-15.10
Małgorzata Kowalskakoło teatralne
Martyna Pawłusewicz, Justyna Kuriataklub gier planszowychponiedziałki (co 2 tyg)
12.45-13.30

 

Ponadto w naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

  • rewalidacyjne;
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • logopedyczne;
  • z pedagogiem;
  • z psychologiem.

 821 total views,  1 views today