ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO

W naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

  • rewalidacyjne;
  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • logopedyczne;
  • z pedagogiem;
  • z psychologiem.

 940 total views,  2 views today