ZASADY OCENIANIA

Podstawa prawna zasad oceniania w szkole: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534).

Plik do pobrania (Dział XII Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Statucie Szkoły)
Statut szkoły 30_11_2017 

503 total views, 5 views today