OGŁOSZENIA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców gromadzi fundusze z Państwa dobrowolnych składek. W tym roku ustaliliśmy mile widzianą kwotę darowizny na 30 zł. W gazetce wydanej w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców i osób prywatnych – Rada Rodziców wyszczególnia wszystkie inicjatywy szkoły, które miały okazję zaistnieć właśnie dzięki naszym składkom. Śmiało można powiedzieć, że kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego każdy uczeń w mniejszym lub większym stopniu staje się ich beneficjentem.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy ułatwić Państwu dokonanie wpłaty podając numer konta:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance
ul. Szkolna 3
11-420 Srokowo
14 8851 1021 2003 0000 0097 0001
W tytule prosimy wpisać: „Darowizna na fundusz Rady Rodziców” oraz – koniecznie! – imię i nazwisko dziecka oraz klasę, w której dziecko się uczy.

 672 total views,  2 views today