TERMINARZ UROCZYSTOŚCI 2019/2020

L.p.Nazwa imprezy/uroczystościTerminOdpowiedzialni
1.Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2019/2020
2.09.2019r.Jadwiga Zając,
opiekun pocztu sztandarowego
wychowawcy klas
2.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

09.2019

Halina Kukuła
3.Dzień Patrona
Ślubowanie klas pierwszych

20.09.2019r.

Daria Oryńczak, Iwanna Orynczak, Irena Drabyk, Agnieszka Święta- Łastówka
4.Europejski Dzień Języków Obcych26.09.2019Karolina Andruszkiewicz- Kukuła, Katarzyna Jędrzejewska, Ewa Kozłowska
5.Obchody Dnia Chłopaka

30.09.2019

Magdalena Gradowicz, Justyna Kuriata
 6.Akcja „Sprzątanie Świata”

09.2019r.

Agnieszka Pelc, Aneta Milewska, Anna Boroch
7.Akademia z okazji DEN
Dzień Papieski
10.2019r.Małgorzata Kowalska, Ks. Piotr Brygoła, Magdalena Gradowicz, Justyna Kuriata, Karolina Andruszkiewicz- Kukuła
8.Akcja ,,Zapomniane groby”

10.2019

Halina Kukuła, Wychowawcy klas IV- VIII
9.Pasowanie na starszaka10. 2019Dorota Oryńczak
10.Mistrzostwa tabliczki mnożenia kl. IV- VI10.2019Danuta Mudryk, Beata Kozłowska
11.11 listopada Dzień Odzyskania Niepodległości9.11.2019Katarzyna Sałyk, Cezary Boroch
12.Widoczny pieszy- to bezpieczny pieszy11.2019Nauczyciele świetlicy
13.Dzień Pluszowego Misia11.2019Wychowawcy oddziału przedszkolnego i kl. I- III
14.Andrzejki

30.11.2019

Samorząd Uczniowski, wychowawcy
15.Mikołajki

Piszemy listy do Mikołaja

Zabawy sportowe z Mikołajem- bawimy się z rodzicami

6.12.2019

Wychowawcy, Daria Oryńczak, Iwanna Orynczak

 

Piotr Łastówka, Cezary Boroch

16.Międzynarodowy Dzień Wolontariatu pod hasłem,,Być dla innych”5.12.2019Karolina Andruszkiewicz-Kukuła, Ewa Kozłowska, Piotr Łastówka
17.“Pomóżmy Wojtkowi”
przygotowanie ozdób świątecznych.
12. 2019Małgorzata Kowalska
Ewa Kozłowska
Karolina Andruszkiewicz-Kukuła
18.Wigilia szkolna
Jasełka szkolne
Przegląd Kolęd i Pastorałek
22.12.2019n-le plastyki, muzyki, n-le świetlicy, n-l biblioteki, ks. Piotr Brygoła
19.Choinka szkolna

01.2020

Nauczyciel I- III, Jarosław Andrulonis, Ewa Kozłowska, Irena Drabyk,  Justyna Kuriata,Magdalena Gradowicz
20.Dzień Bezpiecznego Internetu02.2020Jarosław Andrulonis, Agnieszka Święta-Łastówka
21.Walentynki

14.02.2020

Beata Beyer, Katarzyna Jędrzejewska
22.Dzień Kobiet8.03.2020Cezary Boroch
Piotr Łastówka
Jarosław Andrulonis
23.Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

03.2020

Jarosław Andrulonis
24.Międzynarodowy Konkurs matematyczny ,,Kangur 2020”

03.2020

Danuta Mudryk, Beata Kozłowska
25.Święto Wiosny- dzień Samorządności- demokracja przez działanie

projekt ,,Mój zawód- moja przyszłość”

21.03.2020wychowawcy klas I- III, wychowawcy klas IV-VIII

Magdalena Chodubska, Agata Wojnowska

26.Dzień marchewki5.04.2020Nauczyciele kl. I- III, Nauczyciele przedszkola
27.Obrzędy wielkanocne

12.04.2020

Małgorzata Kowalska, ks. Piotr Brygoła, Elżbieta Enko- Myroniuk
28.Dni zdrowia i profilaktyki w klasach 0- III, IV- VIII

15-19.04 2020

Nauczyciele kl. I- III i przedszkola, Agata Wojnowska,Magdalena Chodubska, Anna Boroch, Karolina Senio
29.Szkolny Konkurs J. Obcych

04.2020

Karolina Andruszkiewicz- Kukuła, Katarzyna Jędrzejewska, Ewa Kozłowska
30.Szkolny Konkurs Czytelniczy04.2020Teresa Czuczko
31.Sprawdzian wewnątrzszkolny kl. 3do uzgodnieniaDyrektor, Daria Oryńczak
32.Sprzątanie Warmii i Mazur04. 2020Wychowawcy kl. O- VIII
33.Dzień Ziemi21.04.2020Agnieszka Pelc, Elżbieta Enko- Myroniuk, Katarzyna Sałyk,  nauczyciele przedszkola
34.Konkurs Recytatorski04. 2020Iwanna Orynczak,Daria Oryńczak, n-le kl. I- III
35.Święto Konstytucji 3 maja

30.04.2020

Cezary Boroch, Katarzyna Sałyk,  Samorząd Szkolny- H. Kukuła
36.Dzień Książki05.2020Teresa Czuczko
37.Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas  4- 8 ,,Mistrz matematyki”

05.2020

Beata Kozłowska, Danuta Mudryk
38.Konkurs Ekologiczno- przyrodniczy dla uczniów kl. 2- 3

05.2020

Agnieszka Pelc, Aneta Milewska, Oryńczak
39.Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

05.2020

 Ewa Kozłowska,  Beata Kozłowska, Elżbieta Enko- Myroniuk
40.Dzień Rodziny
Dzień Dziecka
06.2020Wychowawcy kl. 0- III, Wychowawcy przedszkola,Beata Beyer, Piotr Łastówka, Małgorzata Kowalska, Katarzyna Jędrzejewska
41.Przedsięwzięcia długoterminowe:  -zbiórka zużytych baterii, -zbiórka nakrętekcały rokEwa Kozłowska
42.Uroczyste zakończenie roku szkolnego26.06. 2020r.Jadwiga Zając, Danuta Bielecka

 

 

937 total views, 7 views today