CHEMIA KLASA VIII

  • POCHODNE WĘGLOWODORÓW. ALKOHOLE.

    W tej lekcji jest krótko o różnych związkach pochodzących od węglowodorów, a szczegółowiej opisałam ALKOHOLE. Pochodne węglowodorów to np. ALKOHOLE, KWASY KARBOKSYLOWE, ESTRY, AMINY, AMINOKWASY. Każda z tych pochodnych ma swoją charakterystyczną GRUPĘ FUNKCYJNĄ (rozpoznawczą). Dla alkoholi jest…

  • PRZEGLĄD ALKANÓW

    Na początek – rozwiązania do poprzedniej lekcji (nazwy i wzory węglowodorów): Ćwiczenie 1 (wzory) – d) C 2 H 6 , e) C 4 H 6 , f) C 5 H 12 Ćwiczenie 2 (nazwy) –…

  • NAZWY I WZORY SUMARYCZNE WĘGLOWODORÓW

    Zapisz ten temat w zeszycie i przeanalizuj cztery kolejne zdjęcia. Następnie przepisz  notatkę ze zdjęcia nr 2 (podział węglowodorów) i ćwiczenia ze zdjęcia nr 3 i nr 4, uzupełnij. Przy przepisywaniu możesz pominąć moje tłumaczenie. Pomocny jest podręcznik str.124-125 i liczebniki z zeszytu.   …

  • xscxscs