Chemia kl. VII

 • ILE TO ATOMÓW? ILE TO CZĄSTECZEK?

  Odpowiedzi do zadań z lekcji nt. nazw tlenków: Zadanie 1- c) tlenek glinu (III), d) tlenek potasu (I), e) tlenek ołowiu (IV). Zadanie 2 – c) K2O, d) CaO. Zadanie 5 – SO3 to tlenek…

 • Nazwy tlenków

  Na początek rozwiązania do poprzedniej lekcji o masie cząsteczkowej: Zadanie 1 – m.cząst.H2= 2 u, m.cząst.N2=28 u. Zadanie 3 – m.cząst.Na2O= 62 u, m.cząst.CO2= 44 u, m.cząst. N2O5= 2x14u + 5×16 u = 108 u. Zadanie 5- SO3 Zadanie 7-…

 • Wzory sumaryczne i strukturalne – część 2.

  Proszę przepisz temat i zadania kolejno z czterech zdjęć. Wypełnij brakujące przykłady. Rozwiązanie pracy domowej z ub. lekcji: Fe 2 O 3 , CaS, CO 2 . Zapamiętaj! – wzór sumaryczny (krótki) to np.SO 2 –…

 • CHEMIA INACZEJ

  Drodzy uczniowie. Na podstawie załączonych zdjęć nauczycie się, jak układać wzory sumaryczne (krótkie) cząsteczek. Przejrzyjcie po kolei zdjęcia i przeanalizujcie moje zapisy. Do zeszytu proszę przepisać tekst ze zdjęcia nr 1 (lub dopisać do ostatniej notatki w zeszycie ).…

 • xscxscs