OGŁOSZENIA

Srokowo, 09.09.2020

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:
– 32 zł dla uczniów szkoły podstawowej
-29 zł dla oddziału przedszkolnego
Składkę można opłacać u wychowawców.

Srokowo, 30.08.2019

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
– 32 zł dla uczniów szkoły podstawowej
-28 zł dla oddziału przedszkolnego
Składkę można opłacać do 20.09.2019 r. u wychowawców.

Srokowo, 13.11.2018r.

Od dnia 2 listopada znowu działa SKO!  Wpłaty można realizować od poniedziałku do piątku u p. Karoliny Senio. Wypłaty muszą być zgłoszone przez rodzica (kartka z kwotą i datą, podpisem rodzica i imieniem i nazwiskiem dziecka).

 

Srokowo, 12.09.2018r.

SP Srokowo Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2018/2019
Wybrano firmę COMPENSA
Składka proponowana przez oferenta :
28 zł dla ucznia szkoły podstawowej,
22 zł dla przedszkolaka,

SP Solanka Ubezpieczenie uczniów
Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2018/2019
Wybrano firmę Gothaer
36 zł pierwsze dziecko w rodzinie,
18 zł każde następne

 

Srokowo, 23.07.2018r.

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance

na stanowisko referenta.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Duda zamieszkała Wysoka Góra, 11-420 Srokowo.

 

 

20.07.2018r.
Lista kandydatów kliknij spełniających wymagania formalne
na stanowisko urzędnicze Referent w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance.
——————————————————————————————————————————————
16 maja 2018 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z filią w Solance ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z filią w Solance, ul. Szkolna 3, 11-420 Srokowo

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r. poz. 902 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z filią w Solance, ul. Szkolna 3, 11-420 Srokowo
Stanowisko: referent Rodzaj umowy: umowa o pracę od 15 lipca 2018r.
Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo.

więcej

 

 

 

3.03.2018r.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Informuję, że konsultacje z rodzicami odbędą się 7.03.2018r. (w środę) o godz.16.00.

Z poważaniem
Jadwiga Zając
dyrektor szkoły
—————————————————————————————————————————

26.02.2018r.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Od 1.03.2018r. w naszej szkole rozpoczynamy korzystanie z dziennika elektronicznego
LIBRUS Synergia – https://synergia.librus.pl/.

Nowoczesny Rodzic, który uczestniczy aktywnie w wychowaniu i edukacji swojego dziecka, potrzebuje bieżących danych o jego postępach w nauce oraz stałego kontaktu ze szkołą, by móc wymieniać się z nią istotnymi informacjami. Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w LIBRUS Synergia. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii dom-szkoła.

Loginy i hasła otrzymacie Państwo od wychowawców. Będą to loginy dla rodziców i uczniów.
Administratorem dziennika elektronicznego jest p. Aneta Wereda.

W załączniku instrukcja pierwszego logowania KLIKNIJ

Z poważaniem
Jadwiga Zając
dyrektor szkoły
————————————————————————————————————————-

18.02.2018r.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance informuje, że rekrutacja dzieci do przedszkola, zerówki i klasy pierwszej odbędzie się od 1 marca 2018r. do 31 marca 2018r.
Wnioski można pobierać w sekretariacie lub u wychowawców klas od 1.03.2018r.

Z poważaniem
Jadwiga Zając
dyrektor szkoły
————————————————————————————————————————-

15.01.2018r.
RADOSNE I BEZPIECZNE FERIE – informacje MEN
O czym warto pamiętać przed feriami – Poradnik MEN

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Do 10 stycznia w bazie wypoczynku MEN jest 3650 zatwierdzonych zgłoszeń, w tym wyjazdów za granicę 147, łącznie dla 153 890 uczestników (liczba uczestników wypoczynku w kraju – 85 485, liczba uczestników wypoczynku organizowanego w formie półkolonii – 62 046, liczba uczestników wypoczynku za granicą 6 359).

Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl  na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty (kontakt mailowy i telefoniczny podany jest na stronie w zakładce „kontakty”) lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się oprócz walorów krajobrazowych jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

  • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;
  • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr www.turystyka.gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej;
  • sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

  • organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu
    za granicą.
  • organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
  • wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis Odyseusz. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą”. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało informacje dotyczące bezpieczeństwa i poradników, w tym Bezpieczna podróż.

Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała ona w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki, akcje na stokach, konkursy, komiksy i materiały do pobrania.

Ministerstwo Sportu i Turystyki kontynuuje „Zimową wersję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”.

Policja ostrzega – Ostrożnie na lodzie.

Poradnik o tym jak bezpiecznie korzystać ze stoku przygotowała Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podczas wypoczynku zachęcamy, aby dbać o zdrowie i higienę psychiczną, pamiętać o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić przed zachorowaniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

21.12.2017r.
Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2017r. do 31.12.2017r.
Do szkoły wracamy 2.01.2018r. (we wtorek)

18.12.2017r.
Arkusze pokazowe egzamin ósmoklasisty – grudzień 2017 kliknij

WAŻNE!!!
15.12.2017r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 grudnia 2017 r.
dotycząca przykładowych arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty
(E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019
KLIKNIJ _ CKE

12.12.2017r.
Instrukcja obsługi MÓZGU – własne BHP warto przeczytać kliknij.
Więcej ciekawych artykułów dotyczących nauczania/uczenia się można przeczytać TUTAJ.

6.12.2017r.
Konsultacje z rodzicami  odbędą się 13.12.2017r. (w środę) o godz.16.00

20.11.2017r.
Zebranie rady pedagogicznej w sprawie statutu szkoły odbędzie się

27.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 14.45 w sali nr 3 na parterze

9.11.2017r.
Zebranie z rodzicami odbędzie się 15.11.2017r. (w środę) godz. 16.00
Informacja o postępach w nauce

6.10.2017r.
Konsultacje z rodzicami  odbędą się 18.10.2017r. (w środę) o godz.16.00

13.10.2017r.
Wyjaśnienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Departament Wspierania Konsumpcji

Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
¡       owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
¡       warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
¡       soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

Produkty mleczne objęte programem to:
¡       mleko białe
¡       jogurt naturalny
¡       kefir naturalny
¡       serek twarogowy

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


10.09.2017r.
SP Srokowo Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2017/2018
Wybrano firmę COMPENSA
Składka proponowana przez oferenta :
30 zł dla ucznia szkoły podstawowej,
21 zł dla przedszkolaka,

SP Solanka Ubezpieczenie uczniów
Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej w roku szkolnym 2017/2018
Wybrano firmę Gothaer
36 zł pierwsze dziecko w rodzinie,
18 zł każde następne

10.09.2017r.
Godziny zajęć lekcyjnych

8 00         45 
8 55        40drugie śniadanie klasy I-IV
9 50         10 35drugie śniadanie klasy VI, VII, IIG, IIIG
10 45        11 30obiad klasy I-VI
1145        12 30obiad klasy VI,VII, IIG, IIIG
1245         12 30 
12 45         13 30 
13 35         14 20 

10.09.2017r.
Godziny pracy świetlicy szkolnej

Dzień tygodniaGodziny pracy świetlicyWychowawcy
Poniedziałek
grupa młodsza
grupa starsza
645-745
1130-1430
1230-1530
Elżbieta Enko-Myroniuk
Agata Wojnowska
Elżbieta Enko-Myroniuk
Wtorek
grupa młodsza
grupa starsza
645-745
1130-1430
1230-1530
Elżbieta Enko-Myroniuk
Irena Drabyk
Elżbieta Enko-Myroniuk
Środa
grupa młodsza
grupa starsza
645-745
1130-1430
1230-1530
Elżbieta Enko-Myroniuk
Irena Drabyk
Sałyk Katarzyna
Czwartek
grupa młodsza
grupa starsza
645-745
1130-1430
1230-1530
Elżbieta Enko-Myroniuk
Sałyk Katarzyna
Elżbieta Enko-Myroniuk
Piątek
grupa młodsza
grupa starsza
645-745
1130-1430
1230-1530
Elżbieta Enko-Myroniuk
Sałyk Katarzyna
Karolina Senio
Ewa Kozłowska

31.08.2017r.
Kalendarz szkolny 2017/2018

L.p.WydarzenieTermin
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017r.
2.Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2017r.
3.Ferie zimowe22 stycznia–4 lutego 2018r.
4.Wielkanocna przerwa świąteczna
29 marca–3 kwietnia 2018r.
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych22 czerwca 2018r.
7.Wakacje:)23 czerwca-31 sierpnia 2018r.

31.08.2017r.
Zebrania i konsultacje rok szkolny 2017/2018

L.p.Rodzaj spotkaniaTermin spotkania
1.Zebranie z rodzicami
Organizacja roku szkolnego
13.09.2017r. (środa) godz. 16.00
2.Konsultacje z rodzicami18.10.2017r. (środa) godz.16.00
3.Zebranie z rodzicami
Informacja o postępach w nauce
15.11.2017r. (środa) godz. 16.00
4.Konsultacje z rodzicami13.12.2017r. (środa) godz. 16.00
5.Zebranie z rodzicami
Podsumowanie I półrocza pracy szkoły
7.02.2018r. (środa) godz.16.00
6.Konsultacje z rodzicami7.03.2018r. (środa) godz.16.00
7.Zebranie z rodzicami
Informacja o postępach w nauce
11.04.2018r. (środa) godz.16.00
8.Konsultacje z rodzicami9.05.2018r. (środa) godz.16.00
9.Konsultacje z rodzicami6.06.2018r. (środa) godz.16.00

 5,763 total views,  2 views today

  • xscxscs