02 listopada

Zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji (ZARZĄDZENIE 7 /2020/2021),w porozumieniu z Radą Rodziców, 02 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły
Jadwiga Zając

 293 total views,  1 views today

  • xscxscs