ZEBRANIA I KONSULTACJE 2018/2019

 

L.p. Rodzaj spotkania Termin spotkania
1. Zebranie z rodzicami
Organizacja roku szkolnego
17.09.2018r. (poniedziałek) godz. 16.00
2. Konsultacje z rodzicami 17.10.2018r. (środa) godz.16.00
3. Zebranie z rodzicami
Informacja o postępach w nauce
14.11.2018r. (środa) godz. 16.00
4. Konsultacje z rodzicami 13.12.2018r. (środa) godz. 16.00
5. Zebranie z rodzicami
Podsumowanie I półrocza pracy szkoły
6.02.2019r. (środa) godz.16.00
6. Konsultacje z rodzicami 6.03.2019r. (środa) godz.16.00
7. Zebranie z rodzicami
Informacja o postępach w nauce
3.04.2019r. (środa) godz.16.00
8. Konsultacje z rodzicami 8.05.2019r. (środa) godz.16.00
9. Konsultacje z rodzicami 5.06.2019r. (środa) godz.16.00

262 total views, 1 views today