ZARZĄD

Przewodnicząca Rady Rodziców – Marek Wawer

kontakt rada.r@wp.pl


Zastępca – Milena Połubińska
Zastępca – Karol Szabla
Sekretarz – Bogusława Tebaka
Skarbnik – Monika Hryniewicka

Komisja rewizyjna

Członek – Ewa Dudek
Członek – Andrzej Oryńczak
Członek – Katarzyna Sadowska

Rada Rodziców w Solance

Przewodnicząca – Sylwia Adakimowicz
Zastępca – Monika Wyskiel
Sekretarz – Justyna Kuriata
Skarbnik – Anna Łata

Komisja rewizyjna

Członek – Monika Kwiatoń
Członek – Anna Komorowska
Członek –Justyna Kowalska

494 total views, 1 views today