ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. STANISŁAWA SROKOWSKIEGO W SROKOWIE
Z FILIĄ W SOLANCE

L.p. Imię i nazwisko Nazwa prowadzonych zajęć Klasa,

której dotyczą zajęcia

Termin zajęć
1. Karolina Kukuła-Andruszkiewicz koło języka angielskiego

przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

klasy IVa i V

grupa egzaminacyjna

klasa VIII

2. Beata Beyer zajęcia ekologiczne w szkole i w terenie

(Europejskie Dni Ptaków, Zimowe Ptakoliczenie, Noc Sów,  przygotow.do konkursów)

chętni z kl.V-V III i III gim. X 2018- V 2019
3. Ewa Kozłowska Przygotowanie do egzaminu z języka rosyjskiego.

Koło plastyczne

Kl IIIG

kl. IIIG

4. Anna Małecka gry planszowe 3/4/5/6 środa 13.00-14.00.
5. Aneta Milewska programowanie, zajęcia z photonem kl 1-3, V
6. Iwanna Orynczak zajęcia dodatkowe j polski- przygotowanie do egzaminu

przygotowania do konkursów

kl 3A,B wtorek, czwartek 7 lekcyjna
7. Katarzyna Sałyk przygotowanie do konkursów IIIG, IV-V- SP w zależności od potrzeb
8. Jarosław Andrulonis Koło fizyczne – przygotowanie do konkursu VIII wtorek 14.30
9. Cezary Boroch zajęcia sportowe IV-VI IX.2018 – VI.2019
10. Małgorzata Kowalska koło teatralne IV-VI
11. Piotr Łastówka zajęcia sportowe IV, V

VIII, III gimnazjum

Poniedziałek 13.30 – 14.20

Wtorek 14.20

12. Irena Drabyk zajęcia dodatkowe język polski, matematyka III poniedziałek 11.45- 13.30

środa 11.45-12.30

13. Anna Boroch zajęcia dodatkowe język polski, matematyka Ib czwartek 11.45-12.30

Filia w Solance

L.p. Imię i nazwisko Nazwa prowadzonych zajęć Klasa,której dotyczą zajęcia Termin zajęć
1. Teresa Czuczko Zajęcia sportowe kl.IIII
2. Jadwiga Kwiatkowska Koło religijne dla kl. III (zaliczenie do I Komunii)

przygotowanie do konkursów ekol.- przyr.

uczniowie kl. III

ucz. kl. IV-VI

piątek 12:45- 13:30

doraźnie

3. Aneta Pietrzyk Zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, matematyki kl. I wtorek
4. Danuta Bielecka Zajęcia z pedagogiem kl. III

kl. I, IV, V

środa

wg, potrzeb

5. Agnieszka Święta-Łastówka koło matematyczne

zajęcia rozwijające – komputerowe

kl. III

kl. V

czwartek – 5. lekcja

środa

6. Katarzyna Jędrzejewska koło języka angielskiego kl. III czwartek

175 total views, 2 views today