PROJEKTY I INNOWACJE 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019
L.p. Nazwa projektu
edukacyjnego/innowacji
Termin
realizacji
Klasa,
w której będzie
realizowany projekt/innowacja
Nauczyciel prowadzący
projekt /innowację
1. Międzynarodowy projekt Piękna nasza Polska cała ¾ latki Anna Małecka
2. “Mały Miś w Świecie wielkiej literatury”
projekt ogólnopolski
2018/2019 3/4 latki Anna Małecka
3. Klub Gier Planszowych
Zaczarowany świat gier planszowych
2018/2019 3/4 latki Anna Małecka
4. Kolorowe dni
projekt edukacyjny
2018/2019 3/4 latki Anna Małecka
5. Kubusiowi Przyjaciele Natury
projekt edukacyjny
X 2018-VI 2019 3/4 latki Anna Małecka
6. “Każdy ma coś co może dać innym”- B. Bush- innowacja X 2018- V 2019 grupa wolontariuszy Karolina Andruszkiewicz- Kukuła
Ewa Kozłowska
Piotr Łastówka
7. “Przyroda wokół nas.Ptaki”- projekt edukacyjny X 2018- V 2019 chętni uczniowie z klas V-VIII i III gimn. B.Beyer
8. “Wybieram zawód”- praktyczne lekcje zawodu X 2018- V 2019 kl. IIIa gimn. B. Beyer
9, “Kubusiowi Przyjaciele Natury”
projekt edukacyjny
X 2018- VI 2019 4-5 latki Dorota Oryńczak
10. “Zdrowa rodzina- szczęśliwa rodzina”- projekt ogólnopolski jesień “Podróż do krainy pełnej zdrowia”, X 2018 -VI 2019 4-5 latki Dorota Oryńczak
11. „Mistrzowie Kodowania” – innowacja X 2018 – VI 2019 klasy I-III kl. Va Aneta Milewska
12. Akademia Wyobraźni Play-Doh
projekt ogólnopolski
IX 2017-XII 2018 4-5 latki Dorota Oryńczak
13. Projekt edukacyjny “Klimatyczna klasa” X 2018-VI 2019 I klasa Aneta Pietrzyk
14. Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym 2018/2019 3/4 latki Anna Małecka

Rok szkolny 2017/2018

L.p. Nazwa projektu
edukacyjnego/innowacji
Termin
realizacji
Klasa,
w której będzie
realizowany projekt/innowacja
Nauczyciel prowadzący
projekt /innowację
1. Poszukiwacze przygód
ogólnopolski projekt edukacyjny
IX-VI 4-5 latki Dorota Oryńczak
2. Zdrowa rodzina- szczęśliwa rodzina
ogólnopolski projekt edukacyjny
IX-VI 4-5 latki Dorota Oryńczak
3. Lepsza Szkoła
ogólnopolski projekt edukacyjny
2017/2018 IV-VII oraz II-III gimn Beata Kozłowska
Jarosław Andrulonis
Władysław Mełech
4. Nowy Wielki egzamin
ogólnopolski projekt edukacyjny
2017/2018 kl. VI, VII Aneta Wereda
5. Halo, gdzie mieszkasz?
projekt wychowawczo-dydaktyczny
X 2017- VI 2019 kl. VII
(a później VIII)
Aneta Wereda
6. Mały Miś w Świecie wielkiej literatury
ogólnopolski projekt edukacyjny
2017/2018 3/4 latki Anna Małecka
7. Zaczarowany świat gier planszowych
Innowacja pedagogiczna
Klub Gier Planszowych
2017/2018 3/4 latki Anna Małecka
8. Kolorowe dni
projekt edukacyjny
2017/2018 3/4 latki Anna Małecka
9. Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina
ogólnopolski projekt edukacyjny
2017/2018 3/4 latki Anna Małecka
10. Kubusiowi Przyjaciele Natury
ogólnopolski projekt edukacyjny
X 2017-VI 2018 3/4 latki Anna Małecka
11. Poszukiwacze przygód
ogólnopolski projekt  edukacyjny
2017/2018 3/4 latki Anna Małecka
12. Kubusiowi Przyjaciele Natury
ogólnopolski projekt edukacyjny
X 2017-VI 2018 4-5 latki Dorota Oryńczak
13. Akademia Wyobraźni Play-Doh
ogólnopolski projekt edukacyjny
IX 2017-XII 2018 4-5 latki Dorota Oryńczak
14. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej;
ogólnopolski projekt edukacyjny www.nhef.pl/
X 2017-IV 2018 kl. VII Aneta Wereda

Innowacje pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły.

Zmiany od 1 września 2017r.
W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany polegają na:
– zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
– zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

Zadanie można nazwać projektem wówczas, gdy:
– posiada tytuł,
– uczniowie znają jego cele i formy realizacji,
– wyznaczone są osoby odpowiedzialne za jego realizację,
– uczniowie znają kryteria i sposób oceniania,

– uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy.

164 total views, 2 views today