KADRA SP SROKOWO i SP SOLANKA

Przydział obowiązków rok szkolny 2017/2018

L.p.Imię i nazwiskoNauczany przedmiot/klasa/Pełnione funkcje/
czynności dodatkowe
1.Jadwiga Zającplastyka/klasa IVS, VS+VIS
muzyka/klasa IVS, VS+VIS
wdż/klasa IV-VIS
dyrektor szkoły
2.Dariusz Kowalskihistoria/klasa IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbGwicedyrektor szkoły
3.Danuta Bieleckaedukacja wczesnoszkolna/klasa IIS
pedagog Solanka
kierownik Filii w Solance
wychowawczyni klasy II Solanka
opiekun sali nr 4
lider zespołu ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4.Jarosław Andruloniszajęcia komputerowe/klasa V, VI
informatyka/klasa IVa, IVb, VII, IIG,
fizyka/klasa VII, IIaG, IIbG, IIIa, IIIb,
technika/klasa IVa, IVb, IIaG , IIbG
zajęcia techniczne/klasa V, VI
zajęcia z wychowawcą /klasa V
matematyka IVb
opiekun pracowni nr 17, 18
wychowawca klasy V
5.Karolina
Kukuła-Andruszkiewicz
język angielski/klasa IVa, IVb, V, VI, VII,  IIaG, IIbG, IIIaG- , IIIbG
zajęcia z wychowawcą /klasa IIIaG
wychowawczyni klasy IIIa/G
opiekun pracowni nr 15
lider zespołu ds. tworzenia i aktualizowania dokumentacji szkolnej
6.Alicja Barulzajęcia techniczne/klasa VS+VIS
technika/klasa IVS
7.Beata Beyergeografia/klasa VII, IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbG
biologia/klasa  VII, IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbG
chemia/klasa VII, IIaG, IIbG, IIIaG-2h, IIIbG
zajęcia z wychowawcą /klasa IIG
wychowawczyni klasy IIa/G
opiekun pracowni nr 14
lider zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
8.Anna Borochedukacja wczesnoszkolna/klasa IIIb
rewalidacja
wychowawczyni klasy IIIb Srokowo
opiekun sali nr 10
9.Cezary Borochhistoria i społeczeństwo/klasa VS, VIS
historia/klasa IVS,VII(podział na grupy)
wychowanie fizyczne/klasa  IVb,V, VI,VII
zajęcia z wychowawcą /klasa IVb
wychowawca klasy IVb
sala gimnastyczna
pokój nauczyciela w-f
lider zespołu wychowawczego klas IV-VII
10.Teresa Czuczkobiblioteka Solanka
wychowanie fizyczne/klasa IVS, VS+VIS
zajęcia z wychowawcą /klasa IVS
świetlica Solanka
wychowawczyni klasy IVc Solanka
pokój nauczyciela w-f
opiekun sali nr 12
opiekun świetlicy szkolnej
11.Irena Drabyk

edukacja wczesnoszkolna/klasa II
gimnastyka korekcyjna
świetlica

wychowawczyni klasy II Srokowo
opiekun sali nr 8
lider zespołu wychowawczego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
12.Adrian Dynda

religia rzymskokatolicka/klasa , VII, IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbG, oddziały 0a, 0b

opiekun  koła misyjnego, wolontariatu,
szkolnego Caritas
13.Elżbieta Enko-Myroniuk

religia ewangelicka/grupy międzyoddziałowe
świetlica Srokowo

sala 2 ( świetlica szkolna)
14.Maria Gackiewiczbiblioteka Srokowoopieka nad biblioteką
sala nr  25
15.Katarzyna Jędrzejewska

język angielski/klasa Solanka IIS, IIIS, IVS-3h, VS, VIS
oddział przedszkolny Solanka
język angielski/klasa Srokowo I, II,IIIa, IIIb
oddziały przedszkolne Srokowo
zajęcia z wychowawcą VIS

wychowawczyni klasy VI Solanka
opiekun sali nr 2
lider zespołu  nauczycieli języków obcych
16.Małgorzata Kowalska

religia rzymskokatolicka/klasa I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI
plastyka/klasa IVa, IVb, V, VI, VII
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- l-III
religia 5-latki

opiekun sali nr 4
17.Beata Kozłowska

matematyka/klasa IVa, VII, IIG, IIG, IIIaG, IIIbG
zajęcia z wychowawcą
koło matematyczne kl.VII (od drugiego semestru)
koło matematyczne

wychowawczyni klasy IVa
opiekun pracowni nr 19
lider zespołu ds. badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
18.Ewa Kozłowska

język rosyjski/klasa VII- (podział na grupy)
język rosyjski/klasa IIIaG, IIIbG, IIaG, IIbG
zajęcia z wychowawcą IVa
muzyka/klasa IVa, IVb, V, VI
zajęcia artystyczne/klasa IIaG, IIbG
język mniejszości narodowej/grupy międzyoddziałowe
świetlica

wychowawczyni klasy IIIbG
opiekun pracowni nr 21
lider zespołu wychowawczego
klas IIG-IIIG
19.Halina Kukułalogopeda Solanka, Srokowosala terapeutyczna nr 24
opiekun sklepiku szkolnego
20.Jadwiga Kwiatkowska

religia rzymskokatolicka/klasa II, III, IV, V+VI
oddział przedszkolny
przyroda/klasa IVS, VS,VIS
zajęcia z wychowawcą /klasa V
świetlica

wychowawczyni klasy V Solanka
opiekun sali nr 11
opiekun świetlicy szkolnej
21.Piotr Łastówka

wychowanie fizyczne/klasa IVa,VII (podział na grupy)
wychowanie fizyczne/klasa IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbG
zajęcia z wychowawcą /klasa IIbG

wychowawca klasy IIbG
opiekun pokoju nauczycieli wychowania fizycznego
opiekun sali gimnastycznej
lider zespołu nauczycieli wychowania fizycznego
22.Anna Małeckaoddział przedszkolny Srokowowychowawczyni
oddziału 3-4-latków
opiekun sali punktu,,Stokrotka”
lider zespołu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
23.Iwona Mereckaoddział przedszkolny Solankawychowawczyni
oddziału 3-4-latków Solanka
opiekun sali nr 14
kronikarz szkoły
24.Aneta Milewska

oddział przedszkolny Srokowo zerówka
rewalidacja

wychowawczyni
oddziału 6-latków
opiekun sali nr 5
25.Danuta Mudryk zwolnienie lekarskie
26.Iwanna Orynczak

język polski/klasa IVa, IIaG, IIbG, IIIaG, IIIbG
koło polonistyczne-G

opiekun sali nr 16
lider zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych
27.Daria Oryńczak

edukacja wczesnoszkolna/klasa I
religia grekokatolicka grupy międzyoddziałowe

wychowawczyni klasy I
opiekun sali nr 5
kronikarz szkoły
28.Dorota Oryńczak

oddział przedszkolny Srokowo
oddział przedszkolny 3-4-latki

wychowawczyni grupy 4-latków,
opiekun sali grupy ,,Szuwarki”
29.Lucyna Pelc

edukacja wczesnoszkolna/klasa IIIa
przyroda/klasa VI, V

wychowawczyni klasy IIIa
opiekun sali nr 6
lider zespołu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
30.Aneta Pietrzyk

oddział przedszkolny Solanka zerówka
rewalidacja

wychowawczyni oddziału 6-latków Solanka
opiekun sali nr 5
31.Katarzyna Sałyk

historia i społeczeństwo/klasa V,, VI
historia/klasa IVa, IVb
wiedza o społeczeństwie/klasa IIaG ,IIbG, IIIaG, IIIbG
przyroda/klasa IVa, IVb
wychowanie do życia w rodzinie/klasa IVa, IVb, V, VI,VII, IIaG, IIbG, IIIaG, IIIb,
świetlica Srokowo
zajęcia z wychowawcą klasa VI

wychowawczyni klasy VI Srokowo
opiekun sali nr 4,
lider zespołu ds. badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
32.Krystyna Ślubowska

oddział przedszkolny zerówka Srokowo
oddział przedszkolny 3-4-latki

wychowawczyni
oddziału 6-latków (Srokowo),
opiekun sali
33.Agnieszka
Święta-Łastówka

edukacja wczesnoszkolna/klasa III
zajęcia komputerowe/klasa V, VI
informatyka/klasa IV
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne S

wychowawczyni klasy IIIc Solanka
opiekun sali nr 3
34.Joanna Szawkowska

język polski/klasa IVS, VS,VIS
język polski/ klasa V Srokowo

opiekun sali nr 12 (Solanka)
lider zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
35.Aneta Wereda

język polski/klasa IVb, VI, VII
muzyka/klasa VII
zajęcia z wychowawcą klasa VII
zajęcia rozwijające klasa VII (od drugiego sem.)

wychowawczyni klasy VII Srokowo,
opiekun sali  nr 3
lider zespołu ds. promocji szkoły
opiekun SKO
36.Agata Wojnowska

pedagog Srokowo
świetlica
socjoterapia

opiekun sali nr 9

lider zespołu ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

37.Władysław Mełech

matematyka Solanka /klasa IV,V,VI
matematyka Srokowo /klasa V,VI

opiekun sali nr 7
38.Karolina Senio

nauczyciel wspomagający
oddział przedszkolny 3-4 latki

opiekun sali nr 4
39.doradztwo zawodowe/klasa VII-10h w roku

 

855 total views, 1 views today