EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

1.09.2018r.
Egzamin gimnazjalny

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku KLIKNIJ

2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku KLIKNIJ

3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019  KLIKNIJ

13.07.2018r.
Archiwalne arkusze egzaminacyjne z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie szóstej mogą być dobrym wstępem do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego i nowego egzaminu ósmoklasisty.
Polecam kliknij

Egzamin gimnazjalny 2019 kliknij

Arkusze archiwalne z ubiegłych lat  kliknij

Informacje z CKE kliknij

390 total views, 1 views today