Polityka Prywatności i Cookie agreement

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z usługi oraz informuje o twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje
Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenia określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej usługi lub części naszej usługi.
Firma, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), odnosi się do firmy jako osoby prawnej, która zbiera dane osobowe konsumentów i określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów lub w imieniu których takie informacje są gromadzone i która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, która prowadzi działalność w stanie Kalifornia.
Firma (określana w niniejszej Umowie jako “firma”, “my”, “nas” lub “nasz”) odnosi się do PrivacyPolicies.com strona internetowa.Dla celów RODO Spółka jest Administratorem Danych.
Konsument, dla celów CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją prawa, obejmuje (1) każdą osobę, która przebywa w USA w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe, oraz (2) każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA w celach tymczasowych lub przejściowych.
Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania tej witryny wśród wielu jej zastosowań.
Administrator danych, dla celów RODO (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), dla branży internetowej w celu opracowania i wdrożenia mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich działań online na stronach internetowych.
Facebook Facebook Fan Page to profil publiczny o nazwie PrivacyPolicies Facebook Fan Page specjalnie stworzony przez firmę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny z https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.Dla celów RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.Dla celów CCPA dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być z Tobą powiązane lub mogą być w rozsądny sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Tobą.
Sprzedaż, do celów CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza sprzedaż, wynajem, uwalnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub w inny sposób przekazywanie ustnie, na piśmie lub drogą elektroniczną lub w inny sposób Danych Osobowych konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej w celach pieniężnych lub innych wartościowych.
Usługa odnosi się do strony internetowej.
Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez firmę w celu ułatwienia usługi, świadczenia usługi w imieniu firmy, wykonywania usług związanych z usługą lub pomocy firmie w analizie sposobu korzystania z usługi. Do celów RODO usługodawcy są uważani za Przetwarzających dane.
Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez Korzystanie z usługi lub z samej infrastruktury usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z usługi, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z usługi, w stosownych przypadkach.Zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z usługi.
Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Rodzaje gromadzonych danych
Dane Osobowe

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres, Stan, województwo, kod pocztowy, miasto
Dane Użytkowania
Dane Użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, typ używanej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do usługi przez lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia To sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczony na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik Cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może używać plików cookie.
Web Beacons. Niektóre sekcje naszej usługi i naszych wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również wyraźnymi GIF-ami, znacznikami pikselowymi i GIF-ami jednopikselowymi), które pozwalają firmie, na przykład, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami” trwałymi “lub” sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline, podczas gdy pliki cookie sesji są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

Niezbędne / niezbędne pliki Cookiestyp: session Cookiesadministrowany przez: Usposób: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko w celu świadczenia ci tych usług.
Cookies Polityka / Notice akceptacja CookiesType: Persistent Cookiesadministrowany przez: usposobieniem: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie na stronie internetowej.
Funkcjonalność CookiesType: Persistent Cookiesadministrowany przez: Uscel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z witryny.
Pliki cookie do śledzenia i Wydajnoścityp: trwałe pliki Cookiesadministrowany przez: strony Trzeciecel: Te pliki cookie są używane do śledzenia informacji o ruchu na stronie internetowej i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Dzieje się tak, ponieważ zebrane informacje są zwykle powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, którego używasz do uzyskiwania dostępu do strony internetowej. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce Prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

Aby świadczyć i utrzymywać nasze usługi, w tym monitorować korzystanie z naszych usług.
Zarządzanie kontem: zarządzanie rejestracją jako użytkownik usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać ci dostęp do różnych funkcjonalności usługi, które są dostępne dla Ciebie jako Zarejestrowanego Użytkownika.
W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i zobowiązanie umowy kupna zakupionych produktów, przedmiotów lub usług lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem usługi.